Free Book Online
Categories
Railjet: Kisregény

Pdf

Railjet: Kisregény

4.2 (2963)

Log in to rate this item

  Available in PDF Format | Railjet: Kisregény.pdf | Hungarian
  Tiszai P. Imre (Author)
Tiszai P Imre kö:nnyed stí:lusban, olyan derü:s vilá:got rajzol meg, ami, ha lé:tezik, akkor is igen ritka manapsá:g. Mó:ni sorsá:nak alakulá:sá:ban mé:gis azt lá:tjuk, í:gy is lehet, hisz kicsit rajta is mú:lik, melyik utat vá:lasztja: felfelé: tö:rekszik, vagy elmerü:l a mé:lybe. Mindehhez azonban egymá:sra kellett talá:lnia a becsü:letnek a szerencsé:vel. Hité:t tü:krö:zi a szerelem é:s a csalá:d ö:sszetartó: erejé:ben, a harmó:nia diadalá:ban, há:tté:rben pedig egy kö:nyvkiadó:ba kalauzol, ahonné:t csakis az é:rté:kes irodalom kerü:l ki a kö:nyvespolcokra é:s az olvasó:k kezé:be. É:pp ezé:rt ad ü:dí:tö: é:lmé:nyt, mert modern é:s mé:gis romantikus, mint egy utazá:s a railjeten, hisz valamennyien azt szeretné:nk, hogy í:gy legyen a való:sá:gban. A szerkesztö:
4.2 (7542)
 • Pdf

*An electronic version of a printed book that can be read on a computer or handheld device designed specifically for this purpose.

Formats for this Ebook

PDF
Required Software Any PDF Reader, Apple Preview
Supported Devices Windows PC/PocketPC, Mac OS, Linux OS, Apple iPhone/iPod Touch.
# of Devices Unlimited
Flowing Text / Pages Pages
Printable? Yes

Book details

 • PDF | 144 pages
 • Tiszai P. Imre (Author)
 • united p.c. (18 Mar. 2013)
 • Hungarian
 • 9
 • Poetry, Drama Criticism
Read online or download a free book: Railjet: Kisregény

Review Text

Name:
The message text:

Other Ebook

Miscellanea